Funktion ejes og drives af arkitekt Cand. arch Lars Seehausen Christensen, arkitekt MAA Benjamin Weber samt tømrermester og entreprenør Carsten Dyssell.

Den særlige konstellation af 2 garvede arkitekter og en udførende håndværker giver os en hands-on tilgang til projektudvikling, projektering og byggeri. Vi ved hvordan byggeprojekter skal tegnes, hvad det koster at bygge dem og hvordan de skal udføres.

Lars blev færdiguddannet som arkitekt i 1998 har bla. været ledende arkitekt for store renoverings – og ombygningssager siden 2005 (se CV).

Benjamin blev færdiguddannet som arkitekt i 2001 og har bla. været sagsansvarlig på flere større byggeprojekter siden 2012 (se CV).

Carsten blev uddannet tømrer i 2004 og driver også tømrervirksomheden Dyssell Aps der er hovedentreprenør på byggeprojekter for både private og kommunale bygherrer (se CV). Carstens opgave i Funktion er bla. at regne priser og bistå med byggetekniske løsninger og føre tilsyn.

Vi har bla. stor indsigt i tagudskiftninger, energioptimeringer og rentabilitetsberegninger i forbindelse med udnyttelse af tagetager til beboelse.